Το δυναμόμετρο K-FORCE muscle controller είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης ενός αθλητή ή ασθενή. Είναι ένα εύχρηστο και φορητό σύστημα μυϊκής δυναμομέτρησης, ιδανικό για χρήση από φυσικοθεραπευτές, προπονητές, εργοφυσιολόγους και γυμναστές.

Με τη χρήση του K-FORCE muscle controller παρέχεται σε πραγματικό χρόνο ακουστικό και οπτικό feedback

Με το K-FORCE muscle controller αξιολογείται η μυϊκή δύναμη ενός αθλητή ή ασθενή μέσω τυποποιημένων μυϊκών ασκήσεων για τα άνω άκρα, τον κορμό και τα κάτω άκρα. Για την εκκίνηση της άσκησης ορίζεται από τον χρήστη ένα κατώφλι/ στόχος, ενεργός χρόνος (χρόνος σύσπασης), χρόνος παύσης και αριθμός επαναλήψεων. Τα δεδομένα που καταγράφονται σε κάθε επανάληψη είναι: η μέγιστη δύναμη της κάθε επανάληψης και το ποσοστό επιτυχίας. Οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, στον φάκελο του εκάστοτε αθλητή ή ασθενή, καθιστώντας δυνατή την ποσοτική αξιολόγηση της προόδου του για τη μέγιστη δύναμη, την αντοχή και μυϊκή συμμετρία.