Ο Χείρων

Το Κέντρο Θεραπείας &  Αποκατάστασης « ΧΕΙΡΩΝ » ιδρύθηκε στον Κορυδαλλό, το 2013 από τον Μαυροειδόγγονα Μιχαήλ.
Στον ΧΕΙΡΩΝΑ πιστεύουμε ότι το κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό γιατί και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.Ένα πρόβλημα υγείας ο καθένας μας το βιώνει διαφορετικά, επομένως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης.

Γι’  αυτό τον λόγο εμείς αναλαμβάνουμε, μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση του ασθενή, σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις του, να βρούμε τον τρόπο που θα επανέλθει ο ασθενής σε πλήρη δραστηριότητα.

Είπαν για μας