Τεστ αποκατάστασης

 

1.Ken Kinakin Μολύβι
2.Πυελική Κλίση
3.Eric Cressey (Τοποθέτηση Πελμάτων)
4.Overhead Squat  (Αξιολόγηση ευλυγισίας)
5.Στροφή Κορμου
6.Κάμψη Ισχίου