Θεραπευτική Περίδεση (Medical taping) kineziotaping

Είναι θεραπευτική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικών ελαστικών ή μη ελαστικών ταινιών και υλικών περίδεσης, όπως kinesiotape, tapes, tensoplast, κ .ά. Συμπληρώνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, κάνοντάς το ακόμη πιο ολοκληρωμένο. Αποτελεί έναν πολύτιμο και άμεσο τρόπο μείωσης πόνου και μυικού σπασμού, ενίσχυσης μυοτενόντιας δύναμης, αρθρικής σταθεροποίησης, αλλαγής και ελέγχου αρθρικής στάσης, μείωσης οιδημάτων .βελτίωσης ιδιοδεκτικότητας και μείωσης μυικής κόπωσης.